Gemeente, Patrimonium en huurdersvereniging tekenen prestatieafspraken 2018

Dit item is verlopen op 16-12-2017.
foto ondertekening prestatie afspraken

De gemeente Urk, Christelijke woonstichting Patrimonium en huurdersvereniging De Bult kwamen woensdag 6 december bijeen in het gemeentehuis voor de ondertekening van de prestatieafspraken 2018. Namens de gemeente tekende wethouder Gerrit Post jr, namens de woonstichting directeur Johan Oosterhoff en namens huurdersvereniging Kees Brouwer.

Sinds vorig jaar worden er jaarlijks prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen op basis van de nieuwe Woningwet. Deze afspraken zorgen voor een versterking van de relatie tussen de partijen en de wijze waarop de corporaties bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente.

De partijen hebben afspraken gemaakt over onder meer de nieuwbouw in 2018, de gewenste omvang van de huurwoningvoorraad,  het urgentiebeleid bij woningtoewijzing en duurzaam bouwen en verbeteren. In maart 2018 gaan partijen weer in overleg over afspraken voor 2019.