Gemeente neemt maatregelen tegen wateroverlast Oranjewijk

Dit item is verlopen op 23-09-2017.
foto wateroverlast in Oranjewijk

Na een heftige regenbui in de Oranjewijk stroomt het regenwater niet snel genoeg weg. De overlast is te splitsen in drie delen:

Grote plassen die blijven staan op de asfalt bouwwegen

Deze ontstaan omdat in de bouwwegen nog niet de definitieve afwatering aangebracht is. De gemeente Urk gaat nu kolken plaatsen en de dichte putdeksels vervangen door roosterdeksels. Deze werkzaamheden beginnen over twee weken.

Achterstegen

Deze stegen kunnen het regenwater van de achterstraten niet aan. Dit wordt mede veroorzaakt doordat  veel achterstraten volledig bestraat zijn. Om dit probleem op te lossen worden in de stegen regenwaterkolken geplaatst. De werkzaamheden beginnen over drie weken.

De achterstraten van de woningen

Er komen veel meldingen bij de gemeente dat het regenwater hier niet wegloopt. Het regenwater moet aan de voorkant van de woning op de weg geloosd worden. Dit is vaak niet het geval. De bouwers van de woning en bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente kan wel adviseren. Dit kunt u aanvragen bij het serviceportaal: 0527- 689928.

Donderdag 21 september van 17.00 – 19.00 uur wordt in de kantine van het gemeentehuis een inloopbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de Oranjewijk over de werkzaamheden. Alle bewoners van de Oranjewijk worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomst.

Op de foto v.l.n.r. wethouder Gerrit Post, Chris Jansen en Dennis Goedendorp van gemeente Urk.