Cliëntervaringsonderzoek

Dit item is verlopen op 21-05-2017.

Heeft u ondersteuning gehad op het gebied van jeugd & gezin, maatschappelijke ondersteuning of participatie? Dan kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt om uw ervaringen als cliënt te delen via een enquête. Uiteraard hopen wij dat u gebruik maakt van deze uitnodiging!

Ervaringen van u als cliënt

Om te onderzoeken hoe u de dienstverlening heeft ervaren, is er een korte vragenlijst  gemaakt. De vragen gaan over uw ervaringen, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het effect op uw leven van de ondersteuning die u krijgt. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Met uw ervaringen en uw mening kan de gemeente veel verbeteren!

Onderzoek

U kunt de vragen alleen invullen als u een uitnodiging heeft gekregen. In de brief  vindt u een link naar het onderzoek. Namens de gemeente hebben wij MAGIS marketing & research gevraagd om dit onderzoek voor ons uit te voeren. Mocht u na ongeveer twee weken de vragenlijst niet hebben ingevuld dan kan het zijn dat u wordt gebeld door MAGIS marketing & research om telefonisch deel te nemen aan het onderzoek. 

Strikt vertrouwelijk

We vragen u om de enquête zelf in te vullen. U kunt hem alleen invullen of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. We willen graag benadrukken dat uw deelname vrijwillig is en géén gevolgen heeft voor uw ondersteuning.

Uitslag onderzoek

Wij verwachten begin juli 2017 de resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen bekend worden gemaakt op de website www.urk.nl

Vragen of hulp bij het invullen van de vragenlijst?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via tel. 0314-359889 of per e-mail: info@magis.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

  • Lees voor