Budget subsidie energiebesparing eigen huis eigenaar/bewoner op

Dit item is verlopen op 21-05-2017.

Medio september 2016 is de regeling energiebesparing eigen huis eigenaar/bewoner opgesteld. Het beschikbaar gestelde budget was € 43.810.000.

De gemeente Urk heeft u als eigenaar/bewoner aangemoedigd gebruik te maken van deze regeling. Met subsidie kon u isolerende maatregelen treffen aan uw woning. Voorwaarde was dat u twee maatregelen moest treffen. Het ging om gevel-, dak-, vloerisolatie en isolerende beglazing. Wegens succes bleek de subsidiepot al gauw op. Reden voor het rijk het budget te verhogen naar €44.275.000. Eind april bleek – ondanks de verhoging – de subsidiepot alweer leeg. Er is dus heel veel gebruik gemaakt van deze regeling. Veel woningen zijn verbeterd en bewoners genieten van de lagere energiekosten en meer comfort in de woning. Helaas is de subsidiepot op en kunt u geen gebruik meer maken van deze energiebesparende regeling.