Begraven op Urk

Dit item is verlopen op 23-03-2017.
voorkant folder

Donderdag 16 februari jl. werd door de gemeenteraad unaniem het nieuwe begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Dit beleid geldt in het bijzonder voor begraafplaats ‘De Vormt’ en zal per 1 maart 2017 ingaan.

Het afgelopen anderhalf jaar is onder het toeziend oog van de commissie Begraafplaatsen een zorgvuldig traject doorlopen om te komen tot een toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord beleid. Doel van het nieuwe beleid is om ook voor de toekomst voldoende graven, tegen betaalbare tarieven, beschikbaar te hebben.

Voldoende graven

Tijdens twee gehouden informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Urk is het draagvlak voor verschillende scenario’s gepeild en zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd. Deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het nieuwe beleid. Dit beleid moet er voor zorgdragen dat een optimale benutting van de begraafplaats De Vormt wordt gerealiseerd. Hierdoor is uitbreiding van de begraafplaats ‘De Vormt’ de komende jaren niet nodig en zullen tariefstijgingen beperkt blijven.

Keuzemogelijkheden

Per 1 maart zijn er meerdere keuzemogelijkheden voor de nabestaanden. Nieuwe grafrechten voor zandgraven worden uitgegeven voor 30 jaar met telkens de mogelijkheid tot verlenging, keldergraven worden uitgegeven voor 50 of 100 jaar. Daarnaast kan er gekozen worden om overledenen te begraven in een zogenaamd familiegraf. Een bestaand graf wordt heringericht voor nieuwe bijzettingen, waardoor het graf opnieuw kan worden gebruikt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, maar het tarief is lager. De graven waarvan afstand wordt gedaan of waarvan grafrechten zijn vervallen worden ook opnieuw gebruikt. De stoffelijke resten uit deze graven worden eerst zorgvuldig verzameld en ondergebracht in een verzamelgraf.

Reservering

Voor grafrechten die in het verleden voor bepaalde tijd (30 jaar) zijn aangegaan en inmiddels zijn verlopen, is een coulanceregeling van toepassing. Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om een reservering te plaatsen voor toekomstig gebruik of als nieuwe rechthebbende een grafrecht aan te gaan. Voor de graven waarvan de looptijd van 30 jaar nog niet is verstreken, is voor afloop van de termijn van het grafrecht verlenging mogelijk. Rechthebbenden van grafrechten die een keuze moeten maken, ontvangen binnenkort persoonlijk een brief met uitleg. Bij de graven waarvan de rechthebbende bij de gemeente niet bekend is, wordt een bordje geplaatst met het verzoek contact op te nemen met de gemeente.

Informatiefolder

Bij deze uitgave van het Urkerland is een informatiefolder gevoegd waarin het algemeen begraafplaatsenbeleid van de gemeente Urk wordt uitgelegd. De keuzemogelijkheden die vanaf 1 maart 2017 op begraafplaats ‘De Vormt’ mogelijk zijn, komen onder meer in de folder aan bod. Deze folder vindt u ook digitaal onder het icoon 'wonen, verkeer en veiligheid', kopje 'Begraven op Urk'. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, kunt u deze mailen naar begraven@urk.nl of contact opnemen met de administratie van de begraafplaatsen, tel. (0527) 689868. 

  • Lees voor