Aanvraag leerlingenvervoer voor 1 juni

Dit item is verlopen op 02-06-2018.

Als u voor uw (pleeg)kind gebruik wilt maken van de regeling leerlingenvervoer, kunt u hiervoor een aanvraag indienen via onze website.

Let op, de aanvragen moeten vóór 1 juni 2018 binnen zijn.

  • Lees voor