Aanmelden evenementen 2019

Dit item is verlopen op 16-11-2018.

Meld uw evenement vóór 15 november aan

De gemeente Urk vraagt organisatoren die in 2019 een evenement op Urk willen houden, hiervoor een principeverzoek in te dienen. Dit verzoek dient vóór 15 november 2018 ingediend te worden bij de gemeente. In dit verzoek vermeld u minimaal het soort evenement, de datum, locatie en het aantal te verwachten bezoekers. Aan de hand van alle reacties wordt de evenementenkalender voor 2019 vastgesteld.

Let op, het indienen van het principeverzoek, geeft geen garantie op de verlening van de evenementenvergunning.

Indienen principeverzoek

Het verzoek kan bij voorkeur gemaild worden naar gemeente@urk.nl of per post verzonden worden naar gemeente Urk, t.a.v. Eenheid Dienstverlening, Postbus 77, 8320 AB Urk. 

Aanvraag evenementenvergunning

U kunt de aanvraag voor de evenementenvergunning digitaal via onze website www.urk.nl indienen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief de eventueel noodzakelijke bijlages dient uiterlijk 12 weken voor de datum van het evenement in bezit van de gemeente te zijn. Dit mede in verband met afstemming met o.a. politie, veiligheidsregio en de GHOR.

Te late aanlevering

De gemeente kan principeverzoeken en aanvraagformulieren voor de evenementenvergunningen welke niet tijdig zijn ingediend buiten behandeling laten. 

  • Lees voor