€ 100.000,00 beschikbaar voor subsidie voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw

Dit item is verlopen op 31-01-2018.
foto zonnepanelen

De gemeenteraad heeft opnieuw € 100.000,00 subsidie beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 januari 2018.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie?

U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het reserveringsformulier op deze website in te vullen. Bij het indienen van een reserveringsverzoek moet u de offerte van de installateur bijvoegen. Als het formulier is ingevuld en ingediend, controleert de gemeente of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als het formulier juist is ingevuld ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden in behandeling genomen zolang het budget toereikend is.

Nadat de installatie is geplaatst én werkt moet u een formulier subsidieverzoek invullen via deze website. Bij het subsidieverzoek voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen moet de factuur van de installateur worden bijgevoegd. De aanvrager moet medewerking verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag binnen 30 dagen aan u wordt over gemaakt.

Installaties die in 2016 en 2017 zijn uitgevoerd, komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie

  • Voor zonnepanelen: een éénmalig bedrag van € 20,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.
  • Voor zonneceldakpannen: een éénmalig bedrag van € 30,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00.
  • Voor een uitbreiding van een bestaande installatie met zonnepanelen en/of zonneceldakpannen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het al aanwezige vermogen tot de grens van 5.000 Wattpiek in de berekening meegenomen.

Voor wie geldt dit?

De subsidieregeling geldt voor zowel eigenaren van woningen als voor huurders. Huurders kunnen voor de aanvraag van de subsidie informeren bij Woonstichting Patrimonium. De subsidie voor zonne-energie voor nieuwbouw is ook nog beschikbaar. Meer informatie over de aanvraag van subsidie en de voorwaarden voor bestaande bouw en nieuwbouw zijn te vinden op onze website onder wonen, verkeer en veiligheid/wonen/subsidies. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Janna Snoek, zij is te bereiken op tel. (0527) 689868.