Nieuws

 • Ruimte voor economische groei Noordelijk Flevoland

  Om de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland te versterken hebben de gemeenten Noordoostpolder en Urk afspraken gemaakt in de “visie op werklocaties Noordelijk Flevoland”. Beide gemeenten willen de sterke bedrijfstakken verbinden en daarmee de kansen voor economische groei goed benutten. Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Op Urk is de sector visserij/maritiem nog steeds verreweg de belangrijkste bedrijfstak. In Noordoostpolder zijn dat de sectoren agrofood, logistiek en hightech & composieten. Voortvloeiend uit de gezamenlijke visie zijn er afspraken gemaakt over de grenscorrectie tussen Noordoostpolder en Urk.

 • Verkiezingen gemeenteraad 2018

  logo verkiezingen

  Registratie aanduiding politieke groepering en Kandidaatstelling

 • Ondernemersontbijt 27 januari

  Wat betekent de Brexit voor de visserijsector? Er staat van alles te gebeuren dit jaar voor de visserijsector. Eén van de grotere uitdagingen zal zijn de Brexit. Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn voor onze visserijsector? En hoe kunnen wij ons hierop voorbereiden? Gastspreker deze ochtend is de heer Wim Boonstra, speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets.

 • Erepenning voor Stichting Urk in Oorlogstijd

  foto uitreiking erepenning

  Maandag 8 januari 2018 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in de hal van het gemeentehuis te Urk. Op het programma stond ook de uitreiking van de gemeentelijke erepenning, een zilveren medaille van verdienste, als blijk van waardering aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Burgemeester Pieter van Maaren reikte deze dit jaar uit aan Stichting Urk in Oorlogstijd, vanwege de bijzondere inzet om de geschiedenis van Urk in oorlogstijd levend te houden.

 • Voorkom vallen, volg de cursus 'Vallen Verleden Tijd'

  afbeelding valangst

  Jaarlijks komen er bijna 100.000 ouderen in het ziekenhuis terecht na een val. De valangst overwinnen en het risico op vallen dratisch verminderen? Dat kan door een valpreventieprogramma te volgen. Donderdag 18 januari 2018 start in ‘de Vlechttuinen’ de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’.

 • Begroting

  De begroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Elk jaar in november stelt de raad de begroting voor het komende jaar vast.  In onderstaande begroting geeft u in één oogopslag een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Urk. De volledige begroting vindt u hier: https://www.urk.nl/organisatie-en-bestuur/begroting_41769/

 • Post van gemeente Urk kunt u nu via MijnOverheid in berichtenbox ontvangen

  banner berichtenbox

  MijnOverheid: Uw persoonlijk website voor overheidszaken, meld u snel aan

  Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. Post van gemeente Urk kunt u nu ook via MijnOverheid in de Berichtenbox ontvangen. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 

 • Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

 • Gladheidsbestrijding 2017/2018

  foto van een sneeuwschuiver van de gemeente Urk

  Met ingang van 1 november 2017 wordt de winterdienst van de gemeente Urk weer ingesteld.

Archief
 • Lees voor