Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Inloggen met DigiD
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt, dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Via het digitale formulier kunt u de volgende uittreksels aanvragen:

 • Persoonsgegevens (algemeen). Voor o.a. het aanvragen van een examen of een inschijving voor voortgezet onderwijs.
 • Bewijs van in leven zijn. Voor gebruik binnen Nederland.

Als u kunt aantonen dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een pensioenfonds wordt deze kosteloos verstrekt. 
Om in aanmerking te komen voor een gratis verstrekking dient u zich persoonlijk aan de balie van het gemeenteportaal te melden. 
U moet dan aan kunnen tonen dat uw aanvraag bestemd is voor een pensioenfonds.

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in het buitenland?
Dan heeft u een 'attestatie de vita' nodig. Hiervoor dient u zich persoonlijk aan de balie van het gemeenteportaal te melden.

U vindt hier informatie over: "Digitaal formulier"

Digitaal formulier

Hier kunt u het digitale formulier starten. U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Lees voor