Uittreksel persoonsgegevens BRP

  • Inloggen met DigiD
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U wordt dan ingeschreven als niet-ingezetene.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

  • online
  • persoonlijk
  • schriftelijk
  • door iemand anders laten afhalen (machtigen). Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

Via het digitale formulier kunt u de volgende uittreksels aanvragen:

  • Persoonsgegevens (algemeen). Voor o.a. het aanvragen van een examen of een inschijving voor voortgezet onderwijs.
  • Bewijs van in leven zijn. Voor gebruik binnen Nederland.

Als u kunt aantonen dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een pensioenfonds wordt deze kosteloos verstrekt. 
Om in aanmerking te komen voor een gratis verstrekking dient u zich persoonlijk aan de balie van het gemeenteportaal te melden. 
U moet dan aan kunnen tonen dat uw aanvraag bestemd is voor een pensioenfonds.

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in het buitenland?
Dan heeft u een 'attestatie de vita' nodig. Hiervoor dient u zich persoonlijk aan de balie van het gemeenteportaal te melden.

U vindt hier informatie over: "Digitaal formulier"

Digitaal formulier

Hier kunt u het digitale formulier starten. U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

  • Lees voor