Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van
Tarieven Drank- en Horecawet
3.1.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet € 649,15
3.1.1.1 als sprake is van een administratieve wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 € 160,75
3.1.1.2 indien op een aanvraag als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.1.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de leges verleend
3.1.1.3 het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 119,45
3.1.1.4 het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 119,45
3.1.2.5 een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke instellingen voor een periode van 12 maanden € 197,30
3.1.2.6 een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke instellingen voor een periode van één dag € 98,50
 • Lees voor