In oktober 2017 is op Urk in het oude dorp een blauwe zone ingevoerd. Het gebied omvat Wijk 1 t/m 8, Bornholmlaan, Staversekade, Klifweg en ’t Klif (Oude Dorp). De reden daarvoor is dat in de afgelopen jaren het aantal auto’s in het Oude Dorp toegenomen is. Hierdoor was er te weinig parkeergelegenheid in het Oude Dorp. De gemeenteraad heeft in de beleidsnotitie ‘Verkeren in het Oude Dorp’ een aantal maatregelen vastgesteld.