Nevenfuncties burgemeester

Dit zijn alle functies die de burgemeester naast het burgemeesterschap vervult.

  • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Flevoland
  • Lid Dagelijks Bestuur Samenwerking Incidentbestrijding IJsselmeergebied
  • Lid Dagelijks Bestuur Zuiderzeegemeenten
  • Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Flevoland
  • Lid Dagelijks Bestuur Genootschap Flevoland
  • Voorzitter RvC woningbouwvereniging Eemland
  • Voorzitter Burgemeesterskring Flevoland
  • Voorzitter plaatselijke commissie KNRM
  • Lees voor