Commissies

Het college van burgemeester en wethouders laat zich adviseren door twee vaste commissies. De commissies geven op verzoek van het college advies. Dit advies kan gevraagd worden om besluiten binnen het college of de raad te ondersteunen. Elke commissie vergadert een keer per maand en de vergadering is meestal openbaar. Tijdens de vergadering kan iedereen gebruik maken van spreektijd voor onderwerpen die op de raadsagenda staan. 

Commissies

Commissie 1

Commissie 2

Commissie 1 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Grondbeleid / grondbedrijf
 • FinanciĆ«n
 • Personeel en organisatie
 • Verkeer en vervoer
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Ontwikkeling industrieterrein
 • Grondverkopen
 • Huur/verhuur/ingebruikgeving
 • Wabo/omgevingsvergunning
 • Bouwvergunningen

Commissie 2 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:

 • Economische zaken
 • Visserij
 • Recreatie en toerisme
 • Automatisering
 • Havens/strand
 • Kunst en cultuur
 • Dorpsvernieuwing/monumentenzorg
 • Water en energie
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Welzijnszaken
 • Sociale zaken
 • Beheer en uitvoering openbare ruimten en gebouwen
 • Bibliotheek
 • Begraafplaatsen
 • Inkoopbeleid
 • Milieu

 • Lees voor