Coalitieakkoord 2014-2018

In het onderstaande document vindt u het coalitieakkoord van de SGP, ChristenUnie en Hart voor Urk. Het akkoord is een vervolg op het coalitieakkoord dat deze partijen vier jaar eerder hebben ingezet, "Zeilen bijzetten"! Het doucment is kaderstellend, een logisch voortvloeisel vanuit ons duale stelsel.