Vergadering Gemeenteraad 04-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:21:00-22:00
Voorzitter:Dhr. P.C. van Maaren
Dit item is verlopen op 01-07-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Voorbereiden bestemmingsplan.

Bijgevoegde documenten

4 Sluiting.