Oranjewijk fase 3

Informatie toewijzing bouwkavels, Oranjewijk 3e fase

Het college van burgemeester & wethouders heeft de grondtoewijzing voor de Oranjewijk 3e fase vastgesteld. De uitgifte van deze gronden zal afwijkend zijn dan van de eerder uitgegeven gronden. De gemeente vindt het wenselijk dat bij de uitgifte van de gronden, ook eisen worden gesteld aan de toewijzing van (een aantal categorieën) woningen aan de kopers. Het systeem van loting zorgt ervoor dat er meer transparantie, openheid en vrijheid in keuze is voor de desbetreffende kopers.

Lotingsysteem starters- en levensloopbestendige woningen

De loting is verplicht voor de starters rij/hoekwoningen en de levensloopbestendige woningen. Niet iedere woning komt in aanmerking voor het lotingsysteem, het bouwbedrijf en de gemeente besluiten welke woning er eventueel buiten het lotingsysteem wordt gehouden. Het lotingsysteem is niet van toepassing voor appartementen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woning. In onderstaand tabel is opgenomen welke woningen via het lotingsysteem worden toegewezen.

Lotingsysteem
NummerTypeAantalAantal buiten lotingsysteem
16CGroot grondgebonden: rij/hoek koop61
18AKlein grondgebonden: rij/hoek koop143
B.2Klein grondgebonden: rij/hoek koop51
19A.1Grondgebonden: geschikt voor ouderen
(levensloopbestendig) rij/hoek koop
41
B.1Grondgebonden: geschikt voor ouderen
(levensloopbestendig) rij/hoek koop
41
20BGrondgebonden: rij/hoek koop61
CGrondgebonden: geschikt voor ouderen
(levensloopbestendig) rij/hoek koop
121
EGroot grondgebonden: rij/hoek koop71
GGrondgebonden: geschikt voor ouderen
(levensloopbestendig) rij/hoek koop
61
6412

Loting bijeenkomst

De toewijzing van de woningen aan de kopers vindt plaats via een lotingsysteem. De loting valt onder de verantwoordelijk van de gemeente en zal onder toezicht van de notaris worden verricht. Het bouwplan voor de woningen moet vooraf worden ingediend bij de gemeente Urk. Als er voldoende bouwplannen zijn ingediend, wordt de lotingbijeenkomst georganiseerd. De Gemeente zal, op de voor haar gebruikelijke wijze (publicatie in Urkerland en op de gemeentelijke website) belangstellenden informeren over de lotingbijeenkomst.

Voorwaarden inschrijving woningen

Voor de inschrijving van de starters- en levensloopbestendige woningen zijn een aantal voorwaarden opgesteld. De gemeente wil hiermee bereiken dat bepaalde categorieën woningen voor de juiste doelgroep beschikbaar zijn. De voorwaarden en inschrijfformulieren kunnen te zijner tijd bij de balie van het gemeentehuis worden opgehaald Het inschrijvingsformulier moet door de inschrijver zelf bij de gemeente worden ingediend.

Overzichtstekening en vragen

De overzichtstekening van de toewijzing van de gronden is te vinden op deze pagina. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Janna Snoek. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 0527-689868 of per e-mail: j.snoek@urk.nl.

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?