Sinds een aantal maanden denkt een speciale werkgroep na over een nieuw afvalbeleid op Urk. Daarbij staat de vraag “Hoe kunnen we op Urk goed met ons afval en grondstoffen omgaan?” centraal.

In de werkgroep zitten raadsleden, beleidsmedewerkers van de gemeente en medewerkers van ROVA. Als verantwoordelijk wethouder is Geert Post hierbij betrokken. Ook wordt een aantal inwoners gevraagd deel te nemen aan een klankbordgroep, om input te krijgen vanuit de Urker bevolking.

Afvalcontainer met bezem

Vervolg

De komende maanden geven wij in ‘Het Urkerland’ steeds informatie over de onderwerpen die besproken worden in de werkgroep. Volgende keer vertellen we iets over de afvalscheiding van de gemiddelde inwoner.

Stap voor stap

Alle plannen van de werkgroep gaan eerst naar de klankbordgroep. Pas daarna worden ze voorgelegd aan de gemeenteraad. Zo werken we stap voor stap aan een nieuw afvalbeleid voor heel Urk.

Heeft u vragen?

Stel ze dan gerust aan onze beleidsmedewerker. Stuur hiervoor een mail naar: afval@urk.nl of bel (0527) 68 98 68.