Met een ondersteuningsverklaring verklaart u dat u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke groepering. Dit betekent dat u de deelname van de betreffende groepering aan de verkiezing mogelijk maakt. Deze verklaring wordt ter inzage gelegd.

Let op!

U mag zich niet laten omkopen tot het afleggen van deze ondersteuningsverklaring. Degene die u omkoopt of u hiertoe anderszins dwingt, is tevens strafbaar. Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een geldboete.

De regels voor het afleggen van zo’n verklaring komen, in het kort, op het volgende neer:

  • Van 4 januari tot en met 1 februari 2021 kunnen kiezers in alle gemeentehuizen een ondersteuningsverklaring afleggen
  • In het kader van het herstel van eventuele verzuimen moet die gelegenheid er ook zijn op woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021.
  • Een ondersteuningsverklaring mag alleen afgelegd worden door iemand die op 17 maart 2021 kiesgerechtigd is voor de Tweede Kamerverkiezing.
  • Een kiezer mag slechts 1 ondersteuningsverklaring afleggen.
  • De gemeente Urk werkt, om covid-19-redenen, op afspraak. Indien u een ondersteuningsverklaring wilt afleggen kunt u een afspraak inplannen via onze website www.urk.nl of telefonisch via 0527-689868. Een afspraak kan voor de volgende uren gemaakt worden. Van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
  • In zeer dringende gevallen is het ook mogelijk om zonder afspraak een ondersteuningsverklaring af te leggen. Neem dan vooraf telefonisch contact op met de gemeente via 0527-689868.
  • De ondersteuningsverklaring moet in het gemeentehuis ondertekend worden. Daarbij dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen.