Vakantierooster schooljaar 2017/2018

Schoolvakanties 2017/2018
Vakantie Datum
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018

Let op: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken.  De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.

Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 5 mei tot en met 13 mei 2018. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden.  Raadpleeg de schoolgids en/of de website van de school voor de juiste data.

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2017-2018)