Kindcentrum

De gemeente Urk vindt dat deelnemen aan een voorschoolse voorziening zorgt voor een goede start op de basisschool. De gemeente biedt Peuterspeelzaalwerk, Kinderopvang en Taaltrein peutercommunicatiegroepen.

Deze voorzieningen zijn ondergebracht in het:

Kindcentrum Urk
Slenk 1

8321 LD Urk

 • Peuterspeelzaal 'De Ossebosse'

  Spelen en ontwikkelen

  Het bezoek aan de peuterspeelzaal is goed voor uw kind. Op de peuterspeelzaal wordt de (taal)ontwikkeling van uw kind gestimuleerd door het aanbod van veelzijdig speelmateriaal en activiteiten. De peuterspeelzaal stimuleert de sociale vaardigheden van uw kind. Uw kind leert rekening te houden met de andere kinderen in de groep. Uw kind leert spelenderwijs met regels om te gaan. Al die ervaringen zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool straks soepeler verloopt.

  Aandacht

  Bij de peuterspeelzaal speelt uw kind in een kleine groep van 16 kinderen. Zo krijgt ieder kind de maximale aandacht. Iedere groep wordt geleid door een gediplomeerde en ervaren leidster. Zij krijgt hierbij hulp van de ouders en eventueel een stagiaire.

  Taalgroep

  Als uw kind extra stimulering nodig heeft bij de taalontwikkeling kan uw kind geplaatst worden in een Taalgroep. Uw kind kan dan 2 extra  dagdelen de peuterspeelzaal bezoeken.

  Meer informatie over o.a. inschrijving, plaatsing, ouderbijdrage is te vinden op de website van de peuterspeelzaal www.psz-urk.nl

 • Kinderopvang Urk

  Meer informatie over de kinderopvang op Urk vindt u op http://www.ckodeark.nl/locatie/ut-bottertjen-urk/

 • Taaltrein Kentalis

  De Taaltrein van Kentalis is een peutercommunicatiegroep voor kinderen en hun ouders. Wanneer een peuter of kleuter moeite heeft met praten of taal kan een kind terecht bij de Taaltrein. Het doel van deze peutergroep is het op gang brengen en het verbeteren van de communicatie. 

  Wat bieden zij?

  Het kind ontwikkelt spelenderwijs zijn spraak en taal, in een kleine groep. Hij leert beter omgaan met anderen en zijn gevoelens te uiten. Door middel van verschillende activiteiten waaronder spel, stimuleren wij de spraak- en taalontwikkeling. Ouders krijgen handvatten voor een (nog) beter contact met hun kind. Zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en een goede start maakt op school.

  Voor wie zijn ze er?

  • Kinderen, in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar, met ernstige spraak- en/of taalproblemen
  • Hun ouders
  • Behandelaren

  Meer informatie: www.kentalis.nl

Archief
 • Lees voor