Kindcentrum

De gemeente Urk vindt dat deelnemen aan een voorschoolse voorziening zorgt voor een goede start op de basisschool. De gemeente biedt Peuterspeelzaalwerk, Kinderopvang en Taaltrein peutercommunicatiegroepen.

Deze voorzieningen zijn ondergebracht in het:

Kindcentrum Urk
Slenk 1
8321 LD Urk

 • Kinderopvang Urk

  Meer informatie over de kinderopvang op Urk vindt u op https://ckodeark.info/locatie/ut-bottertjen-urk/

 • Taaltrein Kentalis

  De Taaltrein van Kentalis is een peutercommunicatiegroep voor kinderen en hun ouders. Wanneer een peuter of kleuter moeite heeft met praten of taal kan een kind terecht bij de Taaltrein. Het doel van deze peutergroep is het op gang brengen en het verbeteren van de communicatie. 

  Wat bieden zij?

  Het kind ontwikkelt spelenderwijs zijn spraak en taal, in een kleine groep. Hij leert beter omgaan met anderen en zijn gevoelens te uiten. Door middel van verschillende activiteiten waaronder spel, stimuleren wij de spraak- en taalontwikkeling. Ouders krijgen handvatten voor een (nog) beter contact met hun kind. Zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en een goede start maakt op school.

  Voor wie zijn ze er?

  • Kinderen, in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar, met ernstige spraak- en/of taalproblemen
  • Hun ouders
  • Behandelaren

  Meer informatie: www.kentalis.nl

Archief
 • Lees voor