Wanneer? Maandag 13 januari 2020 om 19.00 uur

Waar? Gemeentehuis Urk, Singel 9

Urkersluis

Aannemerscombinatie Croonwolter&dros-Hollandia Services en de provincie Flevoland organiseren een informatiebijeenkomst over de renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis. Om 19.15 uur wordt een presentatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid gegeven. Er is zowel tijdens de presentatie als daarna voldoende ruimte om vragen te stellen of met de medewerkers van de aannnemerscombinatie en de provincie in gesprek te gaan.

De renovatiewerkzaamheden starten maandag 17 februari en zijn volgens planning 17 april klaar. Gedurende deze weken is de brug gestremd voor het verkeer en de scheepvaart. Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Meer informatie kunt u lezen op de website van de provincie Flevoland, www.flevoland.nl.