Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee inzicht te bieden in deze bijzondere tijden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Janneke Pasterkamp, telefoon 06-12760715 of e-mail ondernemen@urk.nl.

Nieuwsbrieven

De gemeente Urk probeert u, als ondernemer, in deze bijzondere tijd op de hoogte te houden via nieuwsbrieven. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen en wenst u deze wel te ontvangen, mail ons dan op ondernemen@urk.nl.

Wij voegen u toe aan de mailinglijst en zorgen dat u de volgende nieuwsbrief ontvangt.

Bekijk hier nieuwsbrief nr. 7

Bekijk hier nieuwsbrief nr. 6

Bekijk hier nieuwsbrief nr. 4

Bekijk hier nieuwsbrief nr. 3

Bekijk hier nieuwsbrief nr. 2

Bekijk hier nieuwsbrief nr. 1

21-01: Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

21-10: Steunpakket voor zelfstandig ondernemers na 1 april 2021 gewijzigd

Omdat de situatie rond het COVID-19 virus nog niet is veranderd, heeft het kabinet onlangs laten weten dat de Tozo is verlengd: ook voor de periode na 1 oktober 2020 is er een steunpakket samengesteld. Vanaf 1 oktober kunnen ondernemers deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) aanvragen of verlengen.

De Tozo-regeling wordt in 2 delen geknipt

Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Daarna volgt er vanaf 1 april een periode van 3 maanden voor Tozo 4, waar andere voorwaarden gelden, zoals de toets op beschikbare geldmiddelen.

Net als bij Tozo 2 telt ook bij Tozo 3 het inkomen van de partner mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Een belangrijke wijziging vanaf 1 april is de toets op beschikbare geldmiddelen, wat betekent dat er wordt gekeken naar overige inkomsten en aanwezig geld voor de hoogte van (en het recht op) de uitkering. Meer informatie over de Tozo vanaf 1 april, wordt begin 2021 bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tozo op de website van het zelfstandigenloket Flevoland. 

09-06: Steun voor 1,5 meter maatregelen binnen de gastvrijheidssector van Flevoland

De corona epidemie heeft voor de gastvrijheidssector heel veel gevolgen. Ondernemers hebben de omzet, die normaal gesproken juist in het voorseizoen behaald wordt, de afgelopen maanden niet kunnen maken. Vanaf 1 juni kan de sector haar deuren weer (gedeeltelijk) openen voor inwoners en gasten van buiten Flevoland. Ondernemers en organisaties in de gastvrijheidssector zijn al volop bezig geweest of gaan nog bezig om zich op deze situatie voor te bereiden.

Provincie stelt 350.000 euro beschikbaar

Brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECRON hebben protocollen ontwikkeld met daarin maatregelen om aan de 1,5-meterrichtlijn te voldoen. Vanzelfsprekend brengen deze maatregelen kosten met zich mee voor de ondernemers. Om tegemoet te komen aan de extra kosten van de benodigde investeringen voor de 1,5 meter economie stelt Provincie Flevoland 350.000 euro beschikbaar voor ondernemers in de sector.

Snelle en éénvoudige regeling

Provinciale staten heeft op donderdag 28 mei unaniem het besluit genomen 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor herstelmaatregelen voor de economie van Flevoland. Een eerste goede besteding van een deel van deze middelen is voor de gastvrijheidssector. Gezien de grote impact van de crisis, juist in deze sector, heeft de provincie een regeling gereed gemaakt om ondernemers snel en eenvoudig bij te kunnen staan.

Tegemoetkoming van 50% van de gemaakte kosten

Ondernemers in de gastvrijheidssector kunnen 50 % van de kosten die gemaakt zijn om 1,5 meter maatregelen te treffen, vergoed krijgen. Het kan gaan om materialen zoals schermen, signing en of extra informatievoorziening. Maar ook het inhuren van advies en of uitvoeren van diensten om deze maatregelen te treffen zijn subsidiabel. De regeling is digitaal aan te vragen. Op de website van Visit Flevoland staat de uitleg en de link naar het aanvraagformulier. Hier staat precies wat nodig is om de aanvraag in te vullen. De beoordeling en de uitbetaling loopt via het subsidieloket van Provincie Flevoland. De regeling gaat deze week open tot en met 15 augustus (tot het subsidie bedrag van 350.000 euro is bereikt).

Een steuntje in de rug

Fackeldey, gedeputeerde Recreatie & Toerisme: ‘Met deze regeling doen we een geste om de ondernemers te steunen en te stimuleren aan de slag te gaan met hun bedrijf om op een veilige wijze weer gasten te kunnen ontvangen. Flevoland heeft ruimte. Door de veiligheidsmaatregelen bij ondernemers kan Flevoland vele Flevolanders, Nederlanders en internationale gasten een veilig verblijf bieden'.

Communicatie via Visit Flevoland

Visit Flevoland heeft de regie over de communicatie en de helpdesk om zoveel mogelijk ondernemers gebruik te laten maken van deze regeling. Rinkje Tromp van Visit Flevoland: ‘In deze tijd is Visit Flevoland veel in contact met ondernemers. Zo informeren we de sector van alle landelijke en provinciale regelingen en organiseren we kennisbijeenkomsten. Ook geven we ondernemers ideeën door wekelijks een inspirerend filmpje te laten zien. In het filmpje vertelt een ondernemer welke ‘switch’ hij heeft gemaakt. Filmpjes ter inspiratie voor anderen. Deze extra financiële bijdrage van de provincie is in deze hele range van activiteiten een mooi gebaar om ondernemers in deze tijd te steunen'.

Ga naar Visit Flevoland

08-06: Link webinar Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op vrijdag 5 juni gaf Jannie vd Berg van het Zelfstandigenloket Flevoland in samenwerking met het Ondernemersplein Almere een webinar over het steunpakket voor zelfstandig ondernemers. Er kwamen nuttige tips aan bod die ondernemers kunnen helpen bij hun aanvraag.

Bekijk hier de webinar met uitleg over de Tozo en hoe u deze kunt aanvragen

02-06: Doe mee met de ondernemerspeiling coronacrisis Regio Zwolle

 

Doe mee met de ondernemerspeiling coronacrisis Regio Zwolle

Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten. Dit doen we met hulp van een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de (lokale)overheid te informeren over de behoefte aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de maatregelen in het belang van ondernemers.  

De ondernemerspeiling is een van de initiatieven onder de noemer ‘Samen uit de crisis in Regio Zwolle’. “Medio maart zijn we begonnen met de ondernemerspeiling in Regio Zwolle. Het onderzoek is nu bijna drie maanden onderweg en ruim duizend ondernemers uit onze regio deden mee aan de monitor. Het doel is dat we in deze onzekere tijd objectieve informatie verzamelen. De resultaten van de eerste maanden geven inzicht in wat er bij ondernemers leeft”, aldus Trudy Huisman, voorzitter van Economic Board Regio Zwolle.

Deelname vanuit alle gemeenten gewenst

Binnen Regio Zwolle zijn verschillen in deelname van ondernemers op gemeentelijke niveau. In de ene gemeente doen veel meer ondernemers mee dan in een andere gemeenten.  Om een optimaal inzicht te krijgen, is het gewenst dat ondernemers uit alle gemeenten meedoen.  

Bent u of kent u een ondernemer?

Geef uw mening via:  www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling

De gegevens van ondernemers helpt Regio Zwolle om beter inzichtelijk te krijgen wat de impact is van de coronacrisis. De Economic Board en de andere samenwerkende organisaties kunnen dan invloed uitoefenen op meer maatwerk . “De situatie voor ondernemers is in elke sector anders en misschien verschilt het ook per gemeente. Dus laat weten wat u vindt en doe mee met de ondernemerspeiling. De ondernemerspeiling is een van de onderdelen van het unieke initiatief van Regio Zwolle onder de noemer van ‘Samen uit de crisis”.

Andere instrumenten die Regio Zwolle inzet tijdens de coronacrisis zijn bijvoorbeeld de Regio Zwolle Brigade. Wie meer wil weten, kijkt op www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Algemene informatie over Regio Zwolle is te vinden op www.regiozwolle.info.

26-05: Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd (Tozo 2)

Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die sinds 22 april officieel van kracht is, krijgt een vervolg. De noodregeling wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Zelfstandig ondernemers die nu gebruik maken van de Tozo-uitkering levensonderhoud kunnen, als zij aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoen hun Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de regeling, kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Een groot verschil met de huidige tozo-maatregel is dat het inkomen van de partner bij de vervolgmaatregel per 1 juni wordt meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Op 1 juni komen de digitale formulieren voor de nieuwe aanvraag en de verlengingsaanvraag voor ondernemers die wonen in Flevoland beschikbaar via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

Lees hier alles over de verlenging van het steunpakket.

04-05: Nieuw portaal helpt aanvragen sneller te verwerken/maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

11000 Tozo-aanmeldingen bij Zelfstandigenloket Flevoland binnen

Nieuw portaal helpt aanvragen sneller te verwerken

Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze nieuwe maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is sinds 22 april officieel van kracht. De afgelopen periode zijn er al 11000 aanmeldingen bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) ingediend en inmiddels zijn er bijna 9000 aanvraagformulieren verzonden. Inmiddels hebben meer 5000 ondernemers in Flevoland de betaling ontvangen. Om de aanvragen voor levensonderhoud en krediet nog sneller te kunnen verwerken is er een nieuw portaal ingericht en is de bemensing uitgebreid.

Het grootste gedeelte van de aanvragen komt vanuit zakelijke en persoonlijke dienstverlening, detailhandel, bouw en horeca. Iemand die zijn aanvraag compleet heeft ingediend en recht heeft op de Tozo, ontvangt binnen 4 weken een voorschot en binnen 8 weken na indiening van de aanvraag een formeel besluit.

Nieuw digitaal portaal

De aanvragen voor 29 april werden per e-mail gedaan via een intakeformulier. Vervolgens ontving de aanvrager een aanvraagformulier, dat na het terugsturen zo snel mogelijk werd verwerkt. Met het nieuwe portaal, dat bereikbaar is via https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/covid-19 kunnen aanvragers de aanvraag indienen en het dossier inzien via DigiD. Zij ontvangen ook automatisch bericht over de status van de aanvraag. Dit digitaal klantdossier draagt bij aan een betere communicatie en snellere afhandeling van de aanvragen.

Voor wie?

Ondernemers komen in aanmerking voor de Tozo wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Als de verwachting is dat het inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis;
 • Ouder dan 18 jaar en nog geen AOW.
 • Woonachtig in Nederland en in bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Voldoet aan de wettelijke gestelde eisen voor de uitoefening van een eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Gestart met de onderneming voor 17 maart 2020 en minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf werkt (minimaal 1225 uur per jaar).  Uren voor administratie en acquisitie vallen hier ook onder.
 • De rechtsvorm moet een eenmanszaak, V.O.F / maatschap, B.V. (meer dan 50% van de aandelen) zijn.

Welke gegevens

Voor het indienen van de aanvraag via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland zijn de DigiD gegevens van de aanvrager van belang. Net als alle benodigde gegevens, zoals:

 • Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN (Burgerservicenummer), of kopie paspoort. Bij samenwonenden ook de gegevens en het ID-bewijs van de partner.
 • Kopie bankpas of laatste bankafschrift.
 • Voor de aanvraag van een krediet zijn ook de laatst bekende omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van het bedrijf.

Het juist en volledig indienen van de aanvragen voorkomt vertraging.

Niet of gedeeltelijk in aanmerking

Veel ondernemers hebben de afgelopen maanden door corona een enorme daling van hun inkomen gezien, maar hebben neveninkomsten, bijvoorbeeld via alimentatie, huur, uitkering of een andere vergoeding. Zij komen daardoor niet, of slechts gedeeltelijk, in aanmerking voor de Tozo.

Veel gestelde vragen en antwoorden over Tozo

29-04: Corona-overbruggingslening (COL)

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Lees hier meer over de overbruggingslening

22-04: Ondernemerspeiling

Er is een korte vragenlijst gemaakt waar mee de 22 verschillende gemeenten in Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en EBRZ inzicht willen krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan de optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 tot 10 minuten.

Klik hier om de vragenlijst in de vullen

09-04: Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit Corona-crisis

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:

 1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
 2. Meldpunt onder- en overbezetting
 3. Hulp op maat van businessexperts

Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen

Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle wijst je de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Kom je er niet uit, dan helpt de brigade je de weg te vinden.

2. Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  

3. Hulp op maat van businessexperts

Heb je vragen, over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor je klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.

Contact

Wil jij hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Over de Regio Zwolle Brigade

Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers.

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau.

Ondernemerspeiling

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

07-04: Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis - EBRZ

Economic Board Regio Zwolle - Regio Zwolle Connect

Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis

 ‘De regio staat klaar voor ondernemers in nood'

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). ‘Dit komt bovenop de financiële hulp van het Rijk’, kondigt Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle aan. ‘Ons doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden, zodat we samen aan de toekomst kunnen blijven bouwen.’

‘Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalige werkgever, is niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen. Of welke voorzieningen voor hen gelden’, zegt Huisman. De website Samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. ‘Ondernemers worden door de Regio Zwolle Brigade geholpen de weg te vinden. Mede op verzoek van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland Regio Zwolle hebben wij dit initiatief genomen.’

Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen, die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Op deze manier kunnen ze samen tot oplossingen komen, in de vorm van in- en uitleen van medewerkers.

Hulp op maat

Door de acute economische omslag kampen veel ondernemers met vragen: Kan ik een uitkering aanvragen voor werknemers in verband met het coronavirus? Hoe kan ik in deze tijd van ‘social distancing’ mijn product of dienst verkopen? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor medewerkers die nu noodgedwongen thuis zitten? Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gevonden die op basis van kennis en ervaring kunnen meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.
 

Nieuwe voorzieningen

Naast directe hulp, inventariseert de Regio Zwolle Brigade hoe overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Regio Zwolle bestand kunnen maken tegen de economische teruggang als gevolg van de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus. ‘We signaleren knelpunten en hulpvragen waar nog geen voorzieningen voor zijn. Dat vormt voor de Economic Board de basis voor eventuele nieuwe of aangepaste regionale voorzieningen voor ondernemers én voor overleg met het Rijk’, vervolgt Huisman.
 

Sterk netwerk

Regiovoorzitter Peter Snijders is verheugd over de regionale aanpak van de coronacrisis in Regio Zwolle. ‘Deze regionale aanpak doet een beroep op het sterke netwerk dat zich door de jaren heen in Regio Zwolle heeft gevormd. We zijn zo sterk geworden door onze aanpakkersmentaliteit, grote onderlinge verbondenheid, het feit dat we elkaar werk gunnen en de manier waarop we voor elkaar klaarstaan. We zetten als regio onze netwerken in om ondernemers te steunen met ook aandacht voor het economisch perspectief na de crisis’, aldus Snijders.

Taskforce

Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar Samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.
 

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties met vijf gezamenlijke opgaven. Naast economie is dat menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. In de Economic Board Regio Zwolle werken ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving samen aan de economische opgaven van de regio en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolleniveau. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers.

02-04: Brief aan ondernemers

Beste ondernemers op Urk,

De uitbraak van het Coronavirus zet alles op z’n kop. Het raakt de gezondheid van mensen, maar ook de vitaliteit van bedrijven. De overheid verlangt dat je vergaande maatregelen neemt om de verspreiding van het virus af te remmen. Medewerkers werken thuis en worden soms ziek. En het kan zomaar gebeuren dat ze iemand verliezen aan de strijd tegen Corona. Dat hakt erin.

De grote vragen die boven komen tijdens deze uitbraak, relativeren allerlei andere dingen in ons leven. We ervaren hoe klein en hoe nietig we zijn en dat we voor ons leven en welzijn afhankelijk zijn van God. Dat zet ook de zorgen over je bedrijf misschien in een ander licht, maar toch is het helemaal niet vreemd als je daar ’s nachts van wakker ligt. Klanten blijven weg. De omzet daalt. Hoe lang hou je dat nog vol?

Het kabinet heeft een ‘Noodpakket banen en economie’ in het leven geroepen om ondernemers tegemoet te komen. Daarover hebben wij u in onze nieuwsbrieven en via onze website geïnformeerd.  Schroom niet om van deze regelingen gebruik te maken. Dit is een extreme situatie die vraagt om ruimhartige maatregelen. Ik kan me voorstellen dat u in een persoonlijk gesprek door wil praten over uw concrete situatie en bijpassende maatregelen. Daarvoor kunt u aankloppen bij het Zelfstandigenloket Flevoland of bij een van onze medewerkers.

De impact van de Coronacrisis is groot, maar dat hoeft niet het einde van uw bedrijf te betekenen. Ik wil u een hart onder de riem steken. Doe vrijmoedig een beroep op de regelingen. En boor de creativiteit  aan die voor veel ondernemers zo kenmerkend is. Ik wens u veel doorzettingsvermogen en wijsheid toe. Ga met God en heb een behouden vaart!

Met vriendelijke groet,

Geert Post,
wethouder Economische Zaken

31-03: Noodpakket voor banen en economie

Er is een noodpakket voor banen en economie. Bent u ondernemer en wilt u daar gebruik van maken?

Neem dan contact op met het Zelfstandigenloket Flevoland.

18-03: Informatie coronavirus voor ondernemers

Coronavirus: kabinet neemt maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft dinsdag 16 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus extra economische maatregelen te nemen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen. Kijk voor het volledige bericht op de website van Rijksoverheid. De maatregelen in het kort:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers met omzetverlies (minimaal 20% vanaf 1 maart) kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Het Rijk stelt deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zo snel mogelijk open. Het vervangt de regeling werktijdverkorting. Lopende aanvragen voor werktijdverkorting vallen onder de nieuwe regeling.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen (waaronder zzp’ers) kunnen via een versnelde procedure drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Zij hoeven het bedrag niet terug te betalen en er geldt geen vermogens- of partnertoets. Er is ook een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk tegen een verlaagd rentepercentage.

Kijk hiervoor op de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven zij niet te betalen. De invorderingsrente op belastingschulden gaat tijdelijk naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen hebben met bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het Rijk biedt  50% garantie. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Kleine ondernemers die geraakt worden door het coronavirus krijgen zes maanden uitstel van aflossing en een renteverlaging naar 2%.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling gaat zo snel mogelijk open.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Het gaat vooral om de toeristenbelasting. Ook overlegt het Rijk met de cultuursector over mogelijke steun.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus. De overige regelingen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk open.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.