De tienerjaren zijn, zelfs onder de gunstigste omstandigheden, niet altijd gemakkelijk. De jongeren staan voor allerlei keuzes. Ouders proberen de kinderen bij te brengen hoe ze om kunnen gaan met de verleidingen waar ze in hun leven mee te maken krijgen. Ook de scholen en de gemeente hebben hier een grote rol in. Maar hoe doe je dat nu?

Gezonde en positieve samenleving

Urk groeit de komende tijd van 20.000 tot 27.000 inwoners in 2040. Meer dan de helft van de bevolking is en blijft onder de 25 jaar. Een van de uitdagingen daarbij is om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving. De insteek op een gezonde en positieve samenleving staat hoog op de politieke agenda. Terugdringen van middelengebruik is zelfs als speerpunt genoemd door alle politieke partijen tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen. Ook de maatschappelijke partners zien dezelfde noodzaak en geven regelmatig aan dat er op Urk iets moet gebeuren. Al met al voldoende redenen om verder te bouwen aan een complete, duurzame lokale aanpak waarmee een gezonde (en gelukkige) samenleving mogelijk kan worden gemaakt.

De gemeente Urk gaat aan de slag met het ‘IJslands preventiemodel’

Hiermee wordt de aanpak bedoeld die IJsland de laatste 20 jaar heeft uitgevoerd in het jeugdbeleid, met als doel een gezonde en positieve samenleving. De resultaten van de aanpak zijn indrukwekkend: van het land met bijna het hoogste middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) onder de jeugd naar een land met het laagste middelengebruik. Maar er bleken nog meer veranderingen op te treden: een flinke toename van sport en vrijwillige inzet onder jongeren. Een betere psychische gezondheid. De aanpak richt zich niet op het direct aanpakken van allerlei problemen, maar op de aanleidingen en omstandigheden waardoor problemen zich kunnen ontwikkelen. Dit doet de gemeente niet alleen maar met vijf andere gemeenten, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

Nulmeting in oktober

De komende weken gaat de gemeente samen met de scholen en ketenpartners verder praten over het IJslands model. Om te weten te komen wat er speelt en leeft bij de jongere, wordt er in oktober onder alle jongeren van 15/16 jaar in de klas een onderzoek gehouden. De uitkomst van het onderzoek wordt het uitgangspunt en de inzet van een gesprek met alle betrokkenen: scholen, ouders, verenigingen, gemeente en natuurlijk jongeren zelf. Door met zijn allen samen te werken, kunnen we jongeren goed voorbereiden op hun toekomst.

In januari 2019 worden de resultaten van het onderzoek bekend en met alle partners besproken. Daarna wordt met alle partners gebouwd aan een nieuw preventief beleid en worden ook onderdelen daadwerkelijk ingevoerd om zo het doel van een gezonde en positieve samenleving te halen.

Heeft u gevonden wat u zocht?