De gemeenteraad stelde eind vorig jaar een bestuursopdracht Veilig Uitgaan vast. Een onderdeel daarvan is het herzien van het jeugdhonkenbeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor een gedegen voorstel bij de gemeenteraad neergelegd: honken beperkt legaliseren. ,,Het betekent automatisch dat we nieuwe en andere uitgaansinitiatieven die ons dorp nodig heeft stimuleren. We willen dat er voor iedereen iets is, aansluitend bij de diversiteit van onze jongeren. Daar kunnen ook nieuwe initiatieven met een christelijk karakter onder vallen’’, zegt burgemeester Cees van den Bos.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om jeugdhonken beperkt te legaliseren onder strikte voorwaarden en voor een bepaalde tijd. Van den Bos zegt: ,,We merken in onze samenleving dat de behoefte enorm is om ons uitgaansleven veiliger, verantwoorder en transparanter te maken. We spreken ouders die niet weten waar hun kind verantwoord terecht kan, of er tegenop zien om hun kinderen het Urker uitgaansleven te laten betreden. Ook jongeren missen diversiteit in het uitgaansleven, zo blijkt uit de gesprekken die ik met hen voer.’’ Daarom wil de gemeente meer diversiteit en veiligere uitgaansmogelijkheden. ,,We hebben het over horeca, maar wat ons betreft kunnen dat ook andere initiatieven zijn. Dit kunnen we echter niet alleen realiseren! We moeten er met z’n allen iets aan doen. Het mooie aan Urk is, dat er een kracht zit om dingen aan te pakken, te verbeteren en om samen de schouders eronder te zetten. Laten we met z’n allen die kracht royaal aanboren.’’

Beter zicht op wat er gebeurt

,,Het voorstel om nu de stap te zetten om jeugdhonken beperkt te legaliseren, zorgt ervoor dat er strakker gestuurd kan worden op jeugdhonken, om zo te komen tot een afbouw van het aantal honken op het industrieterrein’’, zegt Van den Bos. ,,We krijgen beter grip op de situatie door vergunningen te verlenen, omdat we beter kunnen sturen op het nakomen van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Dat is nodig, want er gebeuren teveel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, die onze jongeren schaden en ook het imago van Urk geen goed doen. Daarnaast vraagt de situatie er natuurlijk ook om, dat nieuwe initiatieven gestimuleerd moeten worden.’’

Nieuwe kansen, nieuwe initiatieven

Burgemeester Van den Bos laat weten dat er in het gemeentehuis hard gewerkt wordt aan het creëren van meer kansen voor nieuwe uitgaansinitiatieven. ,,Zoiets kost tijd, maar om nu toch al snel een eerste stap te kunnen zetten, denken we aan de tijdelijke inzet van locaties die zich goed lenen als uitgaansgelegenheid, waar jongeren elkaar veilig en legaal kunnen ontmoeten. Denk ook bijvoorbeeld aan het stimuleren van gezellige pop-up ontmoetingsplaatsen voor thema-avonden. Al met al willen we samen met ouders en jongeren werken aan een veilig uitgaansklimaat op Urk. We willen al onze jongeren ruimte geven om elkaar in een veilige sfeer te ontmoeten. In een dorp met zoveel jongeren, vraagt dat ons aller inzet.’’

Wil jij initiatief nemen? Laat het weten!

De gemeente roept inwoners die initiatief willen nemen op om dat kenbaar te maken. Dat kan via een e-mail naar veiligheid@urk.nl.