In februari zijn aan de Lijkant op Urk drie fruitbomen geplant. De gemeente Urk bedankt hiermee de inwoners van de gemeente voor hun inspanningen van de afgelopen periode. Onder het motto ‘Urkers maken meer van afval!' begon de gemeente Urk, samen met ROVA, in het najaar van 2021 met de aanpak Terugwinnaars; een gerichte aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Tijdens het Terugwinnaars-traject is de inhoud van de gft-containers uit bepaalde controlegebieden regelmatig gecontroleerd. De aanpak is succesvol te noemen; ruim 84% van de gecontroleerde gft-containers bevat nu goed gescheiden gft en dus waardevolle grondstof voor nieuwe producten.

Wethouder Middelkoop plant fruitbomen

Urkers bedankt!

Wethouder Nathanaël Middelkoop: “De afgelopen maanden hebben we veel aandacht besteed aan het belang van goed scheiden van afval en grondstoffen, met name het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Hier hebben de inwoners goed gehoor aan gegeven. Om onze inwoners te bedanken voor hun inzet, willen we graag iets teruggeven. We hebben ervoor gekozen om in één van de controlegebieden drie sierappelbomen te plaatsen. Een mooi symbolisch gebaar voor inwoners die netjes hun gft scheiden”, aldus de wethouder. Daarnaast zien we ook dat de afvalstoffenheffing de afgelopen jaren niet gestegen is, maar licht gedaald dankzij de betere afvalscheiding door inwoners.

Mooie resultaten

Middelkoop is enthousiast over het resultaat: “In de controlegebieden zagen we een positief effect van de aanpak Terugwinnaars. In het controlegebied waar we voor Terugwinnaars de meeste vervuiling zagen, is het percentage gft-containers met zuivere grondstoffen gestegen van 74% naar 85%. En het percentage sterk vervuilde gft-containers nam in datzelfde gebied af van 17% naar 7%! Dat is goed nieuws, want goed gescheiden gft is grondstof voor bijvoorbeeld compost en groen gas.” Een vervuilde vracht gft kan niet worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want dit is slecht voor het milieu en er gaan waardevolle grondstoffen verloren. Daarnaast kost het verbranden van afval de gemeente (en daarmee uiteindelijk ook de inwoners van Urk) veel geld. “Het is dus heel belangrijk dat grondstoffen goed van het restafval worden gescheiden. En ondanks de goede resultaten, moeten we doorlopend alert blijven op de kwaliteit. Ik zou het heel mooi vinden als we gezamenlijk met name de hoeveelheid plastic zakken in het gft nog kunnen verkleinen. Maar, ik kan oprecht én met trots zeggen dat de inwoners van de gemeente Urk echte Terugwinnaars worden!” sluit de wethouder af.

Uitgebreid geïnformeerd

Onder de noemer Terugwinnaars werden inwoners van de gemeente Urk uitgebreid geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij was speciale aandacht voor gft (groente-, fruit- en tuinafval). Samen met ROVA heeft de gemeente een effectieve aanpak ontwikkeld om inwoners te motiveren het afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo is uitvoerig gecommuniceerd en zijn ludieke, coronaproof acties gehouden, waaronder een grondstoffenspeurtocht grondstoffenspeurtocht en een gft-spuitsjbalonenpuzzel

Tijdens verschillende inzamelroutes van gft zijn Vooruitlopers van ROVA meegegaan. Zij controleerden steekproefsgewijs de inhoud van de containers. De vervuilde containers werden niet geleegd, maar voorzien van een hangkaart waarop stond welke vervuiling in de container zat. Inwoners kregen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna ROVA alsnog langskwam om de container te legen.