Dinsdagavond 29 september is de raadsvergadering gehouden over het rapport van het integriteitsonderzoek dat door onderzoeksbureau Necker van Naem is opgesteld.

Tijdens deze raadsvergadering heeft Geert Post zijn wethouderschap neergelegd. Hij deed dit door het lezen van een persoonlijke verklaring. Het college van B&W van Urk en de fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben respect voor zijn keuze en spreken van een moedig besluit. De gemeente Urk verliest een bevlogen wethouder die sinds 2010 deel uitmaakte van het college. Hij heeft zich altijd volledig ingezet voor onder andere de visserij, de economie van Urk en de groei van Urk (bedrijventerrein en buitendijkse haven). Zijn portefeuille wordt voorlopig waargenomen door de wethouders Freek Brouwer en Gerrit Post. De SGP zal een nieuwe wethouder voordragen. De raadsvergadering is nog te bekijken via deze website.

Bekijk hier de raadsvergadering van 29 september 2020(externe link)

Necker van Naem brengt op korte termijn aanvullend nog een advies met een handelingsperspectief uit over hoe de gemeenteraad, het college van B&W en de organisatie scherper kan omgaan met het thema integriteit. Zodra dit beschikbaar is zal de gemeenteraad dit onderwerp behandelen in de vergadering.