Sinds eind februari heeft ook Nederland te maken met het coronavirus. Het kabinet heeft maatregelen genomen om het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor evenementen en andere samenkomsten

Daarom gaan in heel Nederland en natuurlijk ook op Urk alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni niet door. Dit is besloten omdat er grote risico’s zijn voor de volksgezondheid, vooral voor onze oudere en zwakkere medemens. Koningsdag 2020 gaat daarom in heel Nederland en ook op Urk niet door. Er zijn geen activiteiten rond Koningsnacht en –dag dit jaar. Dat betekent geen feest in de Koningsnacht, geen aubade en kleedjesmarkt. De activiteiten die Caritas zou organiseren zijn afgelast. Ook het brommerrijden aan het begin van Koningsdag op Urk gaat niet door.

Nederlandse vlag met een hart

Het college van burgemeester en wethouders van Urk doet een oproep aan alle inwoners van Urk. “Laten we voor elkaar, onze kinderen, familie, vrienden en onze directe omgeving zorgen. Zeker ook rond Koningsdag. De coronacrisis beïnvloedt onze samenleving en bedreigt onze gezondheid. De aanpak van dit virus vraagt om vergaande maatregelen, die wij allemaal heel serieus moeten nemen. Daar moeten wij ook rekening mee houden op de dag dat wij eigenlijk feest willen vieren. In onze gezamenlijke strijd tegen het coronavirus moeten we al een tijd zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken. Samenkomen in grote groepen mag nu niet en sociale contacten moeten we zoveel mogelijk beperken. Hooguit 3 personen buiten ons eigen gezin om. We willen hiermee de gezondheid van alle inwoners beschermen. Dat geldt voor ons allemaal en helaas ook op Koningsdag. Er is daarom in heel het land een noodverordening van kracht omdat het verboden is om in groepen samen te komen of bijeenkomsten te organiseren. De maatregel om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden geldt ook op straat. Als je deze regels overtreedt kun je een boete krijgen van maximaal € 4.350,- of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Hier zal echt op gecontroleerd en bij overtreding beboet worden.

Het land verkeert in een crisis. Wij beleven samen moeilijke tijden. Het is heel vervelend dat we veel feesten nu niet kunnen vieren. Maar het is belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te nemen. Maak het thuis gezellig en vier Koningsdag dit jaar in je eigen gezin. Neem je verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Spreek elkaar aan als de regels niet nageleefd worden. En ouders: let op je kinderen. Jullie doen het niet alleen voor jezelf, maar vooral voor jullie kwetsbare medemens: je bebe of bessien, oom of tante, nicht, neef, buurman of buurvrouw die een kwetsbare gezondheid heeft en dus extra vatbaar is voor het coronavirus. Koningsnacht en –dag 2020 vieren we anders dan andere jaren, maar de volksgezondheid staat nu voorop. Wij rekenen op jullie. Een fijne Koningsdag toegewenst!”. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan met email: gjk.kersjes@urk.nl.

College van burgemeester en wethouders van Urk