Burgemeester Ineke Bakker reikte vrijdag 29 mei de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uit aan Ruben Zeeman.