De gemeente Urk werkt al een aantal jaren aan het verduurzamen van Urk. Hierbij is goed rentmeesterschap een belangrijk uitgangspunt.

De ambities voor duurzaamheid van de gemeente staan beschreven in de duurzaamheidsvisie.  Het opwekken van duurzame energie is daarin een belangrijk uitgangspunt. Energie uit zon past daarin goed alleen moet dit niet ten koste gaan van alles. Vandaar dat het wenselijk is goede afspraken te maken waar je wel en waar je niet (eventuele) toekomstige zonneparken op Urk wil toestaan en waaraan ze moeten voldoen.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. In tegenstelling tot veel zonnepanelen op daken wordt hier een stuk land gebruikt voor het plaatsten van zonnepanelen. De zonnepanelen leveren stroom die terug geleverd wordt aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert deze schone, groene stroom vervolgens aan particulieren en bedrijven.

Uw mening is belangrijk

Binnenkort starten we met het opstellen van dit beleidskader voor zonneparken op Urk. Voordat we daarmee aan de slag gaan, willen we graag eerst van u horen wat uw gedachten zijn over (eventuele) zonneparken in de omgeving van Urk. Omdat een informatie avond op dit moment lastig is in verband met de corona maatregelen  benaderen we u graag via een enquête. Wij hopen dat u met ons mee wilt denken en deze enquête voor ons invult. Dit helpt ons bij het opstellen van het kader voor zonneparken.

De opzet van de enquête

In deze enquête worden stellingen vergeleken; u kunt aangeven welke stelling u het meest belangrijk vindt. Hierdoor ziet u dezelfde stellingen meerdere keren terug. Dat klopt. Alleen staat er dan weer een andere stelling bij die u kunt vergelijken. Hierdoor krijgen wij heel scherp in beeld wat u belangrijk vindt. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag.

Invullen enquête

U kunt vanaf vandaag de enquête invullen. We beseffen dat de vakantieperiode niet de meest handige periode is. Vandaar dat we de periode voor het invullen van de vragenlijst iets ruimer hebben genomen dan gebruikelijk. U kunt de enquête invullen tot en met zaterdag 22 augustus 2020.

Vul hier de enquête in

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Vanzelfsprekend worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Wij weten dus niet wie er welke antwoorden heeft gegeven. 

Verdere informatie

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de gemeente Urk via het e-mailadres duurzaam@urk.nl