Er worden in totaal 19 woningen gerealiseerd in de Oranjewijk 3e fase. Dit zijn zowel doorstroom- als starterswoningen. Starters op de woningmarkt kunnen zich inschrijven voor alle woningen. Doorstromers kunnen alleen inschrijven op de doorstroomwoningen.

Er worden 3 levensloopbestendige woningen gebouwd door Hoekman & Oost aan de Christinastraat. Aan de Pieter van Vollenhovestraat worden 5 rijwoningen gebouwd door bouwbedrijf De Flux. Dit zijn de woningen voor de doorstromers en starters. 

Er worden 11 woningen gebouwd aan de Emmastraat door:

Gebr. Post 4

Royal Living 3

Excellent 4

Dit zijn woningen uitsluitend bestemd voor starters.

Let op: Een starter heeft nog niet eerder een woning in eigendom gehad. Zie ook de prospectus. Een doorstromer heeft al eerder een woning in eigendom gehad en kan daardoor niet in aanmerking komen voor een starterswoning.

Informatieset doorstromers

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de starterswoningen start online op donderdag 26 september 2019 en eindigt vrijdag 18 oktober 2019.

Direct inschrijven

Vanaf maandag 30 september kunnen de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen ook worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. De inschrijfformulieren moeten vóór vrijdag 18 oktober om 16.30 uur volledig ingevuld en zijn ingeleverd.

Inschrijfgeld

Per inschrijving is een bedrag van tweehonderd vijftig euro ( € 250, -) aan inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld moet uiterlijk maandag 21 oktober 2019 onder vermelding van "loting starterswoningen", of "loting doorstromers"  zijn voldaan op rekeningnummer NL83BNGH 028.50.08.528 t.n.v. gemeente Urk.

Lotingsbijeenkomst

De loting zal onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma verbonden aan Notamare Urk Notarissen en Adviseur op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethouder G. Post jr. worden verricht. De loting is alleen voor de inschrijver(s) toegankelijk.