De gemeente Urk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze 3 wetten betreffen het brede sociale domein: de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding en werk en inkomen.

De gemeente wil inwoners als partners betrekken bij de ontwikkelingen in het sociaal domein en gezamenlijk zoeken naar oplossingen en goede werkwijzen. Daarvoor maakt de gemeente gebruik van een integrale adviesraad voor het sociaal domein.

Deze Adviesraad Sociaal Domein wordt mede gevoed door alle belangenorganisaties die actief zijn in het sociaal domein. De Adviesraad denkt mee en adviseert het college van b&w gevraagd en ongevraagd op veel terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, deelname aan de arbeidsmarkt, toegankelijkheid van openbare gebouwen, veiligheid voor inwoners, preventie en zorg bij verslaving, zorgbeleid voor openbare GGZ, openbare gezondheidszorg en participatie in de maatschappij.

De Adviesraad wil graag uitbreiden naar 9 leden, inclusief voorzitter. De raad vergadert maximaal 10x per jaar.

Wilt u lid worden van deze nieuwe Adviesraad?

  • U woont op Urk;
  • U hebt voldoende tijd beschikbaar en bent gemotiveerd om een steentje bij te dragen.
  • U weet wat er zich in de samenleving afspeelt en wil dat graag inbrengen in beleid
  • U beschikt over enige (ervarings)kennis van het beleid of de uitvoering van één of meer van de genoemde wetten of bent bereid u erin te verdiepen

Kandidaten mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente Urk, geen lid zijn van de gemeenteraad, of werkzaam zijn als aanbieder van activiteiten/diensten op het terrein van de genoemde wetten.

Wat bieden wij?

  • een uitdagend lidmaatschap waarbij je iets voor de samenleving kunt betekenen.
  • goede inhoudelijke en secretariële ondersteuning.
  • een ruime vrijwilligersvergoeding.

Interesse?

Hebt u belangstelling voor de functie? Stuur dan voor 31 maart 2023 uw brief met cv naar gemeente Urk, sociaal domein, ter attentie van mevrouw Anjo Schultinge, Postbus 77, 8320 AB  Urk of mail naar sollicitaties@urk.nl 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

Sollicitatieprocedure

De sollicitatiegesprekken vinden plaats zo spoedig mogelijk na 31 maart 2023.