Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken en wetten van het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdhulp en de participatiewet. Bij de uitvoering van deze wetten moeten inwoners betrokken worden, in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Deze mensen vormen samen de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de taak om het college gevraagd én ongevraagd te adviseren over drie hoofddomeinen:

 • Maatschappelijke ondersteuning, hieronder vallen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
 • Voorzieningen op het gebied van Werk en Inkomen, zoals de Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening;
 • Jeugdhulp en Jeugdzorg, inclusief ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.

De Adviesraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen leden en een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De Adviesraad komt minstens 10 keer per jaar bij elkaar.

Per 1 april 2023 stopt de huidige voorzitter vanwege het bereiken van de maximale benoemingstermijn. De functie van de voorzitter neemt gemiddeld 4 uur per week in beslag. U ontvangt een financiële vergoeding voor deze functie.

Wat doet de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein?

Dit zijn de taken van de voorzitter

 • U bent onafhankelijk en vertegenwoordigt de Adviesraad Sociaal Domein naar buiten toe.
 • U ondertekent alle officiële stukken van de Adviesraad, waaronder de uitgebrachte adviezen.
 • U leidt de vergaderingen van de adviesraad.
 • U wordt benoemd door het college van b&w voor een periode van 4 jaar.

Wat verwachten wij?

 • U hebt kennis van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet en van ontwikkelingen in het sociaal domein.
 • U hebt ervaring in het leiden van vergaderingen.
 • U hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen en/ of bestuurlijke ervaring.
 • U weet hoe politieke besluitvormingsprocessen werken en U kent de lokale politiek.
 • U kunt u mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • U bent vraag– en resultaatgericht in denken, doen en communiceren.
 • U kunt analytisch denken en bent in staat tot verheldering van vragen en opmerkingen en het terugbrengen van ingewikkelde formuleringen tot de essentie.
 • U weet een goede sfeer te bewaren.
 • U bent een enthousiaste bruggenbouwer.
 • U loopt niet weg voor tegengestelde belangen en bent in staat tot onderhandelen.
 • U stuurt niet vanuit uw eigen mening, maar geeft ruimte aan democratische besluitvorming.
 • U woont in de regio bij voorkeur in de gemeente Urk;
 • Uw nevenfuncties zijn niet strijdig met de functie van voorzitter;

U bent geen lid van de gemeenteraad. U hebt geen bestuurs- en/of managementfunctie binnen een welzijns- of zorginstelling die actief is in de gemeente Urk. U hebt geen ambtelijke functie bij de gemeente Urk.

Hoe kunt u solliciteren?

Ben u na het lezen van deze informatie enthousiast geworden en heeft u interesse in deze voorzittersfunctie? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Wij ontmoeten u graag.

Graag ontvangen wij uw brief met motivatie uiterlijk 31 maart 2023 . U kunt dit sturen naar Michiel van den Berg, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Urk via het mailadres adviesraadsd.urk@gmail.com.

Meer weten?

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Anjo Schultinge. Dit kan per mail, a.schultinge@urk.nl of via telefoonnummer 0527-689868.