12 maart 2019

Burgemeester Pieter van Maaren van de gemeente Urk is gisteravond door de politie geïnformeerd over een vechtpartij en ongeregeldheden waarbij groepen jeugd op Urk waren betrokken. De politie heeft hiertegen opgetreden en doet onderzoek naar de gebeurtenissen, daders en aanleiding.

Van Maaren noemt het ,,volstrekt ontoelaatbaar’’ dat er kennelijk een of enkele inwoners van Urk door een groep personen zijn belaagd. ,,Dat keur ik ten stelligste af en de politie zal hiertegen altijd optreden.’’ Volgens de politie lag de aanleiding in een ruzie in de relationele sfeer.

De burgemeester laat zich uiteraard informeren over het onderzoek van de politie naar de toedracht en de strafrechtelijke vervolging van daders. Mensen die tijdens de avond zich schuldig hebben gemaakt aan strafrechtelijke feiten, zullen worden vervolgd. Er was een grote groep kijkers bij het incident. Van Maaren roept iedereen op zich te gedragen zoals van een respectvol burger verwacht mag worden en indien hulpdiensten optreden, dit niet te belemmeren en liefst weg te blijven.