Bezwaar in laten dienen door WOZ-bureaus

De gemeente ontvangt signalen dat diverse woningeigenaren via een brief benaderd zijn door een WOZ-bureau (ook wel no-cure-no-pay genoemd) om met hun hulp bezwaar tegen de WOZ-waarde in te dienen. Ook via Social Media ziet u dergelijke oproepen. Ze doen dit zogenaamd gratis voor u. 

Kosten voor gemeenschap

Gratis is het wel voor u, maar niet voor de gemeente. Wanneer de WOZ-waarde verminderd wordt, al is het maar met € 1.000,00, ontvangt het bureau een kostenvergoeding van minimaal € 522,00. Hun belang is dus niet uw WOZ-waarde, maar het krijgen van een onkostenvergoeding waar ze wettelijk recht op hebben. Deze onkostenvergoedingen worden uiteraard van uw eigen belastinggeld betaald.

In 2020 is 50% van de door burgers zelf ingediende WOZ-bezwaarschriften (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Van de door deze WOZ-bureaus ingediende bezwaarschriften is slechts 15% (gedeeltelijk) gegrond verklaard. De waarde werd met gemiddeld € 8.000 verlaagd en dat betekent een belastingbesparing van € 12,00. Dit staat in schril contrast tot de bedragen en slagingspercentages die de WOZ-bureaus in hun brieven en reclame-uitingen noemen. Dat u meer kans zou maken als u van hun diensten gebruik zou maken, klopt dus niet.

Hoe controleer ik de WOZ-waarde van mijn woning?

De waarde die deze bureaus in hun brieven voorstellen, zijn vaak veel te laag. Maar zijn bedoeld om u te overtuigen via hen bezwaar in te dienen. U kunt uw waarde controleren via uw taxatieverslag op MjnUrk. Of kijk eens wat een plaatselijke makelaar als vraagprijs hanteert voor uw soort woningen. De WOZ-waarde is immers de economische verkoopprijs van een woning.

Niet eens met de WOZ-waarde

Wanneer u twijfels hebt over uw WOZ-waarde, neem dan contact op met de gemeente. Wij controleren dan samen met u de WOZ-waarde. Eventueel sturen we binnen een week een taxateur bij u langs om de waarde te controleren. Van deze (gratis) service maken jaarlijkse tientallen woningeigenaren gebruik.

Zelf bezwaar indienen tegen WOZ-waarde

Als u liever direct bezwaar in wilt dienen, kunt u dat ook zelf doen. Elk bezwaarschrift, beknopt of uitgebreid wordt op dezelfde serieuze wijze in behandeling genomen. U kunt een brief schrijven, mailen naar belastingen@urk.nl of digitaal bezwaar indienen via de site.