Het is van groot belang voor onze democratie dat de Tweede Kamer verkiezing op 17 maart 2021 doorgang kan vinden. De Rijksoverheid en de gemeente doen er alles aan om deze verkiezing zo te organiseren dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Elke stem telt

Meer weten? Kijk op de website van de rijksoverheid

Op wie kunt u stemmen?

De Kiesraad is voor de komende Tweede Kamer verkiezing in 2021 het centraal stembureau. Zodra de Kiesraad de lijsten definitief heeft vastgesteld worden de lijsten ook op deze site gepubliceerd. 

Stemmen op de verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur open. Heeft u een stempas ontvangen? Dan kunt u stemmen in elk stembureau in de gemeente Urk.

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig dan iemand anders om namens u te stemmen.

Als u gaat stemmen, geeft u de stempas aan de voorzitter. De voorzitter moet u naar een legitimatiebewijs vragen. Een lid van het stembureau geeft een stembiljet aan u. U stemt in een stemhokje. Daar maakt u op het stembiljet één van de ronde hokjes rood.

In de Kieswet staat dat een stem wordt uitgebracht in het rood. Dat betekent dat u het vakje bij de kandidaat waarop u stemt, rood moet kleuren. Als u een andere kleur gebruikt, is het stembiljet ongeldig.

Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de verzegelde stembus.

De stemming is geheim. De stemhokjes moeten zo in het stemlokaal staan dat niemand kan zien op wie u stemt. Ook mag er niemand met u mee in het stemhokje. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje verzegelde stembus. Hieronder leest u meer over het stemmen, blanco of ongeldige stemmen en de regels in het stemlokaal.

Stemmen tellen

Na het sluiten van het stemlokaal worden, onder leiding van de voorzitter van het stembureau, de stemmen handmatig geteld. Deze telling is openbaar. Daarna belt de voorzitter de uitslagen naar de gemeente door. Op basis hiervan maakt de gemeente de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. Medewerkers van het stemlokaal brengen de uitslag naar het gemeentehuis, waarna de definitieve verkiezingsuitslag volgt.

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen tellen wel mee in het opkomstpercentage, maar hebben geen invloed op de uitslag.

Ongeldige stemmen

Heeft u meer dan 1 hokje rood gekleurd? Of heeft u op het stembiljet geschreven of getekend? Dan kan uw stem ongeldig zijn. Uw stem telt dan niet mee in de uitslag.

In en rond het stemlokaal

Kiezers mogen tijdens de stemming in het stemlokaal aanwezig zijn. Zij mogen daarbij de keuze van andere kiezers niet beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan. Dat gaat zelfs zo ver, dat bijvoorbeeld leden van het stembureau geen speldje, button of das van politieke partijen mogen dragen.

Buiten het stemlokaal is het vrij reclame te maken voor politieke partijen. Het gemeentebestuur handhaaft de openbare orde en houdt daarbij rekening met van de vrijheid van meningsuiting. Bij wanordelijkheden in het stembureau kan de zitting worden geschorst; de burgemeester beslist waar en wanneer de stemming wordt hervat.

Campagne voeren op verkiezingsdag is toegestaan, maar niet in het stemlokaal.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.