Het college van burgemeester en wethouders van Urk heeft ingestemd met het opgestelde ondermijningsbeeld voor de gemeente Urk.

Afbeelding van het ondermijningsbeeld in Urk

Dit beeld is opgesteld door Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland en in de zogenaamde ‘driehoek’ vastgesteld door burgemeester, politie en openbaar ministerie (OM). Uit dit beeld volgt een plan van aanpak met als doel om de komende jaren de ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.

Eén vuist tegen ondermijning

De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Denk daarbij aan het witwassen van met drugs verkregen geld, het uitbuiten van buitenlandse werkkrachten of internetfraude. Het is belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Politie, OM, gemeente en RIEC maken samen met de belastingdienst en andere veiligheidspartners, het criminelen op alle mogelijke manieren moeilijk; met strafrecht, bestuurlijke maatregelen, plukken van crimineel vermogen, privaatrecht, toezicht en preventie.

 

Regionale aanpak ondermijning

Op zowel lokaal als regionaal niveau investeert de regio Midden-Nederland in een brede, integrale en programmatische aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Hiervoor is het bijgevoegde regionaal plan van aanpak opgesteld. Voor het lokale maatwerk, stellen de afzonderlijke gemeenten lokale plannen van aanpak op.

Ondermijningsbeeld Urk

Om te komen tot een gerichte lokale aanpak van ondermijning is door het RIEC Midden-Nederland, in samenwerking met gemeente, politie en OM, een ondermijningsbeeld van Urk opgesteld. Een samenvattende infographic van het ondermijningsbeeld is bijgevoegd. Het beeld geeft op hoofdlijnen zicht op de op Urk voorkomende ondermijnende activiteiten en bevat aanbevelingen om de rol van de gemeente in de aanpak van ondermijning verder te versterken. In een plan van aanpak worden deze aanbevelingen verder uitgewerkt tot concrete acties.

 

Wat kunt u doen om te helpen?

Als bewoner of ondernemer kunt u ook een belangrijke rol spelen in de aanpak van ondermijning. De overheid kan het niet alleen! Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet kloppen? Meld het dan bij de politie via tel. 0900-8844 of stuur een mail naar ondermijning@urk.nl. Bel bij spoed 112. Een anonieme melding kan via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze bestuursadviseur Eef de Vries. Dat kan via (0527) 68 99 51.